top of page

Hos geldiniz! 10,000 yıl öncesinden bugüne “küçük seylerin” kimliklerimizi nasıl yarattıgını ve dönüstürdügünü ögrenmek için web sayfamızı gezin.

STBSNewLogo.png
wing_edited_edited.jpg

Yeni bir yaşam biçimine geçişin getirdiği, günümüzde bile halen bizi etkileyen yenilikler ve zorluklar karşısında çözümler geliştiren yerleşik avcı-toplayıcıların dünyasını araştıran arkeologlar için, her daim bedene yakın taşınan ve bedenlerle ilişkili anlamlar taşıyan süs eşyaları özgün ve kişisel hikayeler anlatan yeni bir pencere açıyor.

İster yakın birinin ölümü ardından ona hediye olarak verilmiş isterse de yaşam boyunca statü ve başarıyı da simgeleyen çeşitli anlamlar yüklenmiş olsun, bedenin süslenmesinde kullanılan süs eşyaları, oluşması binlerce yıl süren sosyal hafızayı aktaran, bireyleri ve jenerasyonları birbirine bağlayan küçük objelerdendir. Biz de bu projede Türkiye’nin çeşitli Neolitik Dönem yerleşmelerinde bulunmuş süs eşyalarını (boncuklar, bilezikler, labretler ve pendantlar) çeşitli yöntemlerle analiz ederek, bu büyük sosyal dönüşüm sürecinde insanların kendilerine yönelik algılarının nasıl değiştiğini ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını araştırıyoruz.

Küçük seylerin büyük hikayeleri: neyi arastırıyoruz?

Bilimsel, istatistiki ve yorumlamaya dayalı yöntemleri bir araya getiren büyük ölçekli araştırmalarda kişisel süs eşyaları gibi küçük objelerin odağa alınması, arkeoloji için çok alışılagelmiş bir şey değil. Ancak biz, kişisel süs eşyalarının arkeolojide çok az araştırıldığını ve buna rağmen büyük sonuçlar sunma potansiyeli taşıdığını savunuyoruz. Bu proje, Batı Asya’da kişisel süs eşyalarına odaklanan çalışmalar arasında şimdiye dek gerçekleştirilen en büyük ölçekli proje. Bu projeyle birlikte, bilimsel analiz sonuçlarına dayalı olarak kişisel süs eşyalarının tarihöncesine ve günümüze yönelik büyük soruları cevaplandırmada sunabileceği potansiyelin sınırlarını keşfe çıkıyoruz. 

bottom of page