top of page

Emma Baysal

Emma-Baysal.jpg

Proje yöneticisi, Ankara Üniversitesi
#2023NationalGeographicExplorer

Doç. Dr. Emma L Baysal, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesidir. Araştırmaları, materyal kültür verilerinden yola çıkarak tarihöncesinde kimliklerin nasıl oluşturulduğu ve insan bedeninin görünümünün nasıl değiştirildiği sorularına odaklanmaktadır. Batı Asya ve Avrupa’da büyük değişim süreçlerinde insanların kimliklerini nasıl dışavurduğu ve iletişim sistemlerinin nasıl değiştiği sorularıyla, özellikle Neolitik Dönem ağırlıklı olmakla birlikte Epipaleolitik’ten Erken Tunç Çağı’na dek geniş bir zamansal aralığa yayılan çalışmaları bulunmaktadır.

Gonca Dardeniz

IMG_3899.heic

Ekip üyesi, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Gonca Dardeniz, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesidir. Araştırmaları, Anadolu ve komşu bölgelerde antik toplumların hammadde-kaynak kullanımı pratikleri ve teknolojilerinin sosyal karmaşıklıkla ilişkisine odaklanmaktadır. Arkeolojik yöntemleri fen bilimsel yöntemlerle buluşturan çalışmaları, özellikle Anadolu’nun MÖ 3. ve 2. binyılları üzerinedir. Aynı zamanda, Orta Anadolu’da bir mega Tunç Çağı yerleşimi olan Konya-Karahöyük kazılarını yürütmektedir.

Sera Yelözer

Ekip üyesi, Doktora sonrası arastırmacı

Dr. Sera Yelözer, projede doktora sonrası araştırmacı olarak görev almaktadır. Projeye katılmadan önce Bordeaux Üniversitesinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırmaları, Neolitik topluluklarda toplumsal cinsiyet ve yaş, zanaat, etkileşim ve takas, güç, sosyal hafıza ve kimlik temaları üzerinedir. Kişisel süs eşyaları gibi sembolik materyal kültür öğelerinin teknoloji ve kullanım örüntülerinin makro ve mikroskobik yöntemlerle analizlerini gerçekleştirmektedir.

Onur Kaya

OnurKaya.png

Ekip üyesi, İstanbul Üniversitesi

Onur Kaya, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisidir. Araştırmalarında, arkeoloji bilimlerinin farklı yöntemlerini uygulamaktadır. Özellikle arkeolojik materyallerin sinkrotron ışınımı yöntemiyle incelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Projedeki görevi, Boncuklu Tarla bakır boncuklarının karakterizasyonu ve kaynak analizleri üzerinedir. 

bottom of page