top of page
triangle 3.jpg

Neden süs esyaları?
Küçük seylerden yola çıkıp büyük hikayelere ulasmak

Bilimsel, istatistiki ve yorumlamaya dayalı yöntemleri bir araya getiren büyük ölçekli araştırma projelerinde kişisel süs eşyaları gibi küçük objelerin ana odağa alınması, arkeolojide çok yaygın değil. Ancak, bu proje, kişisel süs eşyalarının arkeolojide çok az araştırıldığını ve buna rağmen büyük sonuçlar sunma potansiyeli taşıdığını savunuyor. Dahası bu proje, kişisel süs eşyalarına odaklanan çalışmalar arasında Güneybatı Asya’da şimdiye dek gerçekleştirilen en büyük ölçekli proje. Bu yönüyle, bu projede bilimsel analiz sonuçlarına dayalı olarak kişisel süs eşyalarının tarihöncesine ve günümüze yönelik büyük soruları cevaplandırmada sunabileceği potansiyelin sınırlarını keşfe çıkıyoruz.

 

Projenin odağında, kişisel süs eşyaları yoluyla kimlikleri nasıl çözümleyebileceğimiz sorusu yer alıyor. Bu coğrafyada şimdiye dek gerçekleştirilen Neolitik Dönem araştırmalarını domine eden “erkeklik”, “güç” ve “anıtsallık” kavramlarından uzaklaşarak, yorumlamanın merkezine insanları yerleştiriyoruz ve toplumsal çeşitliliği, bu çeşitlilik içerisinde farklı insanların yerleşik yaşama geçiş sürecini nasıl deneyimlediğini anlamaya çalışıyoruz.

Bu projeden elde edeceğimiz sonuçlar, tarihöncesinin bazı önemli dönüşüm noktalarında insanların davranışlarına dair anlayışımızı çeşitlendirecek. Amacımız, tarihöncesinin karmaşık, renkli ve dinamik dünyasını anlarken kimlik, toplumsal cinsiyet ve statü gibi kavramlara ve bu kavramları nasıl analiz edebileceğimize dair yeni yaklaşımlar geliştirmek ve yeni diyalog yolları açmak.

bottom of page