top of page
Screenshot 2024-03-19 at 11.46.38.png

Kazı çalısmaları ve in situ belgeleme

İlk aşama, kişisel süs eşyalarının bulunduğu yerde, kazı anında belgelenmesi. Her boncuğun lokasyonunu kaydederek ve mezarlarda bireylerle ilişkisini belgeleyerek kompozisyonları ve kullanım biçimlerini rekonstrükte ediyoruz.

Makro gözlemler

Bu aşamada, her bir boncuğun hammaddesi, formu ve metrik özellikleri belgelenir; bağlamsal veri (bulunduğu kontekst) ve tanımlayıcı özellikleri (hammadde, form, ölçüler) bir veritabanına kaydedilir. 

Mikroskobik analizler

Bu aşamada, boncuklar üretim ve kullanım izlerini tanımlamak amacıyla stereomikroskop, konfokal mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) gibi farklı büyütme özelliğine sahip mikroskoplar altında çalışılır.

Hammadde karakterizasyonu ve kaynak analizi

Hammaddeleri tanımlamak amacıyla spektroskopik ve kimyasal analizler gerçekleştirilmektedir (EPMA/XRF/pXRF).

Metodoloji

Yerleşik yaşama geçiş sürecindeki avcı-toplayıcı gruplar kimliklerini nasıl dışavurmuştu? Bu büyük soruyu cevaplamak için küçük şeylerin hikayelerine bakıyoruz. Metodolojimiz, bir dizi analitik yöntem ve yorumlayıcı yaklaşıma dayanıyor. Boncukları üreten ve kullanan insanların teknolojilerine, hammadde tercihlerine, yetenek ve uzmanlık derecelerine odaklanıyoruz. Zamanla, bireylerin materyal kültürle etkileşiminin nasıl değiştiğini ve bunun topluluklara nasıl yansıdığını anlamak amaçlarımız arasında. Bu amaçla, yerleşikliğe geçiş sürecinde değişen sosyal pratikleri ve kimliklerin nasıl kurgulandığını çözümlemeye çalışıyoruz.

Küçük seylerin büyük hikayelerini çözümlemek

SiliconeMoulds-BoncukluHoyuk copy.png

İstatistiki analizler

Farklı kişisel süs eşyası tipleri, istatistiki analizler yoluyla, kronolojik, bağlamsal ve biyo-antropolojik verilerle karşılaştırılmaktadır.

bottom of page